Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Đồng Gia - Kim Thành - 30293519
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130293901TT GDTX Huyện293
230293501THCS Lai Vu293 http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn
330293502THCS Cộng Hoà293 http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn
430293503THCS Thượng Vũ293 http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn
530293504THCS Cổ Dũng293 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn
630293505THCS Tuấn Hưng293 http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn
730293506THCS Việt Hưng293 http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn
830293507THCS Kim Xuyên293 http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn
930293508THCS Phúc Thành293 http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn
1030293509THCS Kim Lương293 http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn
1130293510THCS Kim Khê293 http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn
1230293511THCS Phú Thái293 http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn
1330293512THCS Kim Anh293 http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn
1430293513THCS Ngũ Phúc293 http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn
1530293514THCS Kim Đính293 http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn
1630293515THCS Kim Tân293 http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn
1730293516THCS Cẩm La293 http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn
1830293517THCS Bình Dân293 http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn
1930293518THCS Liên Hoà293 http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn
2030293519THCS Đồng Gia293 http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn
2130293520THCS Tam Kỳ293 http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn
2230293521THCS Đại Đức293 http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn
2330293401Tiểu học Lai Vu293 http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn
2430293402Tiểu học Cộng Hoà293 http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn
2530293403Tiểu học Thượng Vũ293 http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn
2630293404Tiểu học Cổ Dũng293 http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn
2730293405Tiểu học Tuấn Hưng293 http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn
2830293406Tiểu học Việt Hưng293 http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn
2930293407Tiểu học Kim Xuyên293 http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn
3030293408Tiểu học Quỳnh Khê293 http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn
3130293409Tiểu học Phúc Thành293 http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn
3230293410Tiểu học Kim Lương293 http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn
3330293411Tiểu học Kim Khê293 http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn
3430293412Tiểu học Phú Thái293 http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn
3530293413Tiểu học Kim Anh293 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn
3630293414Tiểu học Ngũ Phúc293 http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn
3730293415Tiểu học Quảng Đạt293 http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn
3830293416Tiểu học Kim Đính293 http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn
3930293417Tiểu học Kim Tân293 http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn
4030293418Tiểu học Cẩm La293 http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn
4130293419Tiểu học Bình Dân293 http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn
4230293420Tiểu học Liên Hoà293 http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn
4330293421Tiểu học Đồng Gia293 http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn
4430293422Tiểu học Kiến Đức293 http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn
4530293423Tiểu học Đại Xuyên293 http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn
4630293424Tiểu học Tam Kỳ293 http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn
4730293301Mầm non Cổ Dũng293
4830293302Mầm non Tuấn Hưng293
4930293303Mầm non Việt Hưng293
5030293304Mầm non Kim Xuyên293
5130293305Mầm non Lai Vu293
5230293306Mầm non Cộng Hoà293
5330293307Mầm non Thượng Vũ293
5430293308Mầm non Ngũ Phúc293
5530293309Mầm non Phúc Thành293
5630293310Mầm non Kim Lương293
5730293311Mầm non Kim Khê293
5830293312Mầm non Kim Anh293
5930293313Mầm non Kim Đính293
6030293314Mầm non Liên cơ293
6130293315Mầm non Phú Thái293
6230293316Mầm non Kim Tân293
6330293317Mầm non Cẩm La293
6430293318Mầm non Bình Dân293
6530293319Mầm non Liên Hoà293
6630293320Mầm non Đồng Gia293
6730293321Mầm non Đại Đức293
6830293322Mầm non Tam Kỳ293
 
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Đường - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Đồng Gia - Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương-ĐT:03203...
Web: http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn - Email: trunghoccodonggia@gmail.com