Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Đồng Gia - Kim Thành - 30293519
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130293901TT GDTX Huyện293
230293501THCS Lai Vu293 http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn
330293502THCS Cộng Hoà293 http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn
430293503THCS Thượng Vũ293 http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn
530293504THCS Cổ Dũng293 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn
630293505THCS Tuấn Hưng293 http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn
730293506THCS Việt Hưng293 http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn
830293507THCS Kim Xuyên293 http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn
930293508THCS Phúc Thành293 http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn
1030293509THCS Kim Lương293 http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn
1130293510THCS Kim Khê293 http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn
1230293511THCS Phú Thái293 http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn
1330293512THCS Kim Anh293 http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn
1430293513THCS Ngũ Phúc293 http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn
1530293514THCS Kim Đính293 http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn
1630293515THCS Kim Tân293 http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn
1730293516THCS Cẩm La293 http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn
1830293517THCS Bình Dân293 http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn
1930293518THCS Liên Hoà293 http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn
2030293519THCS Đồng Gia293 http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn
2130293520THCS Tam Kỳ293 http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn
2230293521THCS Đại Đức293 http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn
2330293401Tiểu học Lai Vu293 http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn
2430293402Tiểu học Cộng Hoà293 http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn
2530293403Tiểu học Thượng Vũ293 http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn
2630293404Tiểu học Cổ Dũng293 http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn
2730293405Tiểu học Tuấn Hưng293 http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn
2830293406Tiểu học Việt Hưng293 http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn
2930293407Tiểu học Kim Xuyên293 http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn
3030293408Tiểu học Quỳnh Khê293 http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn
3130293409Tiểu học Phúc Thành293 http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn
3230293410Tiểu học Kim Lương293 http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn
3330293411Tiểu học Kim Khê293 http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn
3430293412Tiểu học Phú Thái293 http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn
3530293413Tiểu học Kim Anh293 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn
3630293414Tiểu học Ngũ Phúc293 http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn
3730293415Tiểu học Quảng Đạt293 http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn
3830293416Tiểu học Kim Đính293 http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn
3930293417Tiểu học Kim Tân293 http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn
4030293418Tiểu học Cẩm La293 http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn
4130293419Tiểu học Bình Dân293 http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn
4230293420Tiểu học Liên Hoà293 http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn
4330293421Tiểu học Đồng Gia293 http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn
4430293422Tiểu học Kiến Đức293 http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn
4530293423Tiểu học Đại Xuyên293 http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn
4630293424Tiểu học Tam Kỳ293 http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn
4730293301Mầm non Cổ Dũng293 http://kt-mncodung.haiduong.edu.vn
4830293302Mầm non Tuấn Hưng293 http://kt-mntuanhung.haiduong.edu.vn
4930293303Mầm non Việt Hưng293 http://kt-mnviethung.haiduong.edu.vn
5030293304Mầm non Kim Xuyên293 http://kt-mnkimxuyen.haiduong.edu.vn
5130293305Mầm non Lai Vu293 http://kt-mnlaivu.haiduong.edu.vn
5230293306Mầm non Cộng Hoà293 http://kt-mnconghoa.haiduong.edu.vn
5330293307Mầm non Thượng Vũ293 http://kt-mnthuongvu.haiduong.edu.vn
5430293308Mầm non Ngũ Phúc293 http://kt-mnnguphuc.haiduong.edu.vn
5530293309Mầm non Phúc Thành293 http://kt-mnphucthanh.haiduong.edu.vn
5630293310Mầm non Kim Lương293 http://kt-mnkimluong.haiduong.edu.vn
5730293311Mầm non Kim Khê293 http://kt-mnkimkhe.haiduong.edu.vn
5830293312Mầm non Kim Anh293 http://kt-mnkimanh.haiduong.edu.vn
5930293313Mầm non Kim Đính293 http://kt-mnkimdinh.haiduong.edu.vn
6030293314Mầm non Liên cơ293 http://kt-mnlienco.haiduong.edu.vn
6130293315Mầm non Phú Thái293 http://kt-mnphuthai.haiduong.edu.vn
6230293316Mầm non Kim Tân293 http://kt-mnkimtan.haiduong.edu.vn
6330293317Mầm non Cẩm La293 http://kt-mncamla.haiduong.edu.vn
6430293318Mầm non Bình Dân293 http://kt-mnbinhdan.haiduong.edu.vn
6530293319Mầm non Liên Hoà293 http://kt-mnlienhoa.haiduong.edu.vn
6630293320Mầm non Đồng Gia293 http://kt-mndonggia.haiduong.edu.vn
6730293321Mầm non Đại Đức293 http://kt-mndaiduc.haiduong.edu.vn
6830293322Mầm non Tam Kỳ293 http://kt-mntamky.haiduong.edu.vn
 
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Thao - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Đồng Gia - Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương-ĐT:03203...
Web: http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn - Email: truongtrunghoccodonggia@gmail.com